top of page

תכניות לעתיד

עם המבט קדימה

  • בוגרי הפנימיה - בשנת 2023 בכוונתנו להמשיך בשידרוג תכנית הבוגרים של בוגרי הפנימיה ובמיסוד הטיפול בהם על ידי הצוות הייחודי שמלווה אותם.  

תרמו לנו 

עיזרו להגשים את החזון 

heart_white.png
bottom of page