top of page

פנימיית דארנא

אודות הפנימיה

פנימיית "דארנא"

פנימיית דארנא נפתחה במרס 2015 על ידי עמותת דארנא והיא ממוקמת באזור השרון, במדרשת רופין. אנחנו קולטים לפנימיה נערים בסיכון גבוה, בני 14 - 18, המופנים על ידי משרד הרווחה ובתי המשפט מתוקף "חוק הנוער".

חלק ניכר מהנערים  גדלו במשפחות מורכבות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך. הם מתאפיינים בהיסטוריה של הישגים לימודיים נמוכים, קשיי קשב וריכוז, לקויות למידה ובעיות התנהגות קשות ולעיתים פגיעות עצמיות. רבים מהם הסתבכו בעבריינות רכוש ושימוש בסמים.

כל הנערים בפנימיה מגיעים במצב של חוסר אמון בעצמם ובמערכת. הפנימיה מהווה הזדמנות אחרונה לשקם את חייהם לפני התדרדרות לשולי החברה.

יעדי התכנית החינוכית-טיפולית בפנימיה

מעגל שייכות

להשתייך לחוג חברתי נורמטיבי

אמפתיה

ללמוד לראות את האחר, לעזור ולהיעזר

אחריות אישית

רכישת כלים כדי לקחת אחריות על חייהם ולהתמודד עם קשיים פיזיים ומנטליים

תרומה לחברה

להתגייס לצה"ל/לשירות לאומי

תעודת בגרות

לחזור למעגל הלימודים ולסיים 12 שנות לימוד עם תעודת בגרות/תעודה מקצועית

חוויות הצלחה

לזכות בהצלחות, לאסוף חוויות חום ואהבה כמו כל נער אחר בגילם

הדרך שלנו

כדי לממש את היעדים האלה בנינו תוכנית מקיפה ומגוונת

עצמאות כלכלית

להגיע לעצמאות כלכלית

התכנית החינוכית-טיפולית

עמותת דארנא שמה לה למטרה להעניק תשומת לב פרטנית ותמיכה אישית לנערים בסיכון גבוה  ולהגדיל באופן משמעותי את סיכוייהם להשתקם ולהשתלב בחברה.

הגישה החינוכית-טיפולית שלנו ב-דארנא מבוססת על ה"קרימינולוגיה החיובית", הגורסת כי ניתן להשפיע על ההתנהגות באמצעות חוויות חיוביות וחשיפה לנדיבות, כמיטיבים וכמוטבים. זאת, בשונה משיטות הטיפול המקובלות המתמקדות במאפיינים השליליים ובהתנהגות הלא נורמטיבית.

כל נער בפנימיה זוכה בתכנית שיקום ייחודית המשלבת שני ערוצים חינוכיים-טיפוליים מקבילים ומשלימים, ערוץ ההשכלה העיונית/המקצועית וערוץ ההעצמה האישית.

תכנית השיקום המשולבת מעניקה לנערים כלים להתמודדות עם קשיים פיזיים ומנטליים וערכים של אהבת הארץ והיכרות עם תולדותיה.
הם לומדים להתחשב באחר, לעזור ולהיעזר כדי להוביל את חייהם כאנשים אחראים ועצמאים התורמים לחברה. רבים מהם זוכים לראשונה בחייהם לתחושת הצלחה התורמת לשינוי חיובי בהערכה העצמית ובדימוי העצמי ומשפיעה על התנהגותם והישגיהם במישור הלימודי והחברתי.

העבודה המאומצת למימוש התכנית החינוכית-טיפולית המשולבת מניבה תוצאות. אצל חלק ניכר מהנערים בפנימיה אנו מזהים הפחתה משמעותית בהתנהגות אלימה ומסוכנת ועלייה במוטיבציה להשקיע בלימודים המתבטאת, בין היתר, בציונים גבוהים במבחנים במקצועות הליבה. 

תרמו לנו 

עיזרו להגשים את החזון 

heart_white.png
bottom of page