top of page

תכנית השכלה בבית ספר דארנא

חוזרים למעגל הלימודים

השכלה ככלי חינוכי ושיקומי

המסר העיקרי שלנו לנערים בפנימיה מתמקד בכך שהם בעלי יכולת ללמוד ולקבל תעודת בגרות מלאה, למרות הקשיים, החסכים, הפערים והכישלונות שחוו בעברם בבית הספר ובקהילה.

מרבית הנערים בפנימיה מתאפיינים בהזנחה לימודית רבה ובפערים גדולים. מודל ההתערבות רואה בגישור על פערים אלה ובהרחבת השכלתם של הנערים כלי חינוכי ושיקומי ממדרגה ראשונה. מחקרים מראים כי השכלה היא אחד הגורמים העיקריים הקובעים את סיכויי שיקומם ושילובם מחדש במעגלי העבודה, הקהילה והחברה.

 

חוויית הצלחה בבית הספר בונה את האמון של הנערים בעצמם ומייצרת הדים חיוביים אצל משפחותיהם. המשוב החיובי מצוות הפנימיה והורי הנערים מעודד את המוטיבציה הלימודית. הנערים רוכשים ערכים כמו עמידה בלוח זמנים, ביקור סדיר, למידה ממוקדת בהישגים והתנהגות נאותה התורמים לשילובם מחדש במסגרת החברתית.

תכנית ההשכלה שלנו

תכנית ההשכלה היא ליבת התכנית החינוכית-טיפולית של הנערים. היא מחזירה את הנערים למעגל הלימודים העיוניים ומסייעת להם לסיים 12 שנות לימוד, תעודת בגרות ו/או תעודה מקצועית-טכנולוגית. 

 

הלימודים העיוניים מתקיימים בבית ספר לחינוך מיוחד שהוקם בפנימיה והחל לפעול בשנת הלימודים 2021-2022. יצויין כי זו הפעם הראשונה שבית ספר לחינוך מיוחד מוקם בפנימיה של חסות הנוער. הודות להקמת בית הספר, גדל במידה רבה מספר שעות הלימוד ושעות הטיפול והעזרה הפרטנית המוענקות לנערים ושודרגה ההתאמה האישית של תכנית הלימודים לכל אחד מהתלמידים. כך, יתאפשר לנערים להגיע להישגים לימודיים גבוהים יותר. בנוסף, הנערים זוכים לשעות תגבור פרטניות במקצועות הליבה בסיוע צוות מתנדבים קבוע.

בתכנית המקצועית אנו שולחים את הנערים לקורסים מקצועיים שנתיים שמתקיימים מחוץ לפנימיה. 

תעודת ההצטיינות 

בנוסף להישגים הלימודיים בבחינות השונות, לנערים מוטיבציה גבוהה לזכות בתעודת ההצטיינות השבועית והחודשית. תעודה זו כוללת ארבעה פרמטרים עיקריים:

2

ביצוע מטלות

4

שמירה על הציוד האישי וציוד בית הספר

1

כבוד לצוות ההוראה והחברים

3

השתתפות אקטיבית בשיעור

על בסיס ארבעת היסודות האלה, צוות ההוראה מנהל מעקב על כל נער. מעקב זה מאפשר לנער לראות באילו תחומים עליו להשתפר כדי לקבל את התעודה בסיום השבוע. חשוב לציין כי תעודה זו מועברת ישירות לצוות המלא של הפנימיה, להורי התלמיד ולגורם המפנה.

תרמו לנו 

עיזרו להגשים את החזון 

heart_white.png
bottom of page