top of page

מתנדבים ומתנדבות

 " באמת באת ללמד אותי חשבון, ולא הלכת לעבודה?  – וואלה גבר "

תרומת המתנדב

המתנדבים מהווים נדבך מהותי בחיי הפנימיה והעמותה, הם שזורים בכל הפעילויות שלה ומהווים שגרירים המסייעים לה לקדם את מטרותיה. המתנדבים משמשים במגוון תפקידים ומחליפים מדריכים/מורים/מלווים/עובדים בשכר. רובם מגיעים באופן קבוע ואחרים מידי פעם או בהתאם לצורך, חלקם מסייעים לנערים ואחרים להנהלה ולצוות. 

החשיבות העיקרית של המתנדב היא במתן דוגמא לנערים כיצד ניתן לראות את האחר ולפעול למענו מתוך נדיבות, ללא תמורה מוחשית/חומרית.

עבור הנערים, המפגש עם המתנדבים הוא מפגש עם בוגרים נורמטיביים, אשר חושפים בפניהם עולמות חדשים שהם מביאים עמם. 
לקריאת מכתבו של אלון, המלמד מתמטיקה בהתנדבות: 

מעונין להתנדב? צור איתנו קשר

Thanks! Message sent.

בבית הספר של הפנימיה

התגבשה קבוצה של  כעשרה מתנדבים, ברובם עובדים/מנהלים בכירים במשק, עורכי דין, אנשי שוק ההון, פרסום והייטק. הם מגיעים אחת לשבוע ביום קבוע ומקדישים כחצי יום עבודה כדי ללמד את הנערים את מקצועות הליבה: מתמטיקה, אנגלית, אזרחות ולשון.

המתנדבים פועלים בהנחיה ובליווי של המורה האחראי על המקצוע הנלמד. 

 

 

רכיבה על אופניים

פעילות האופניים מתבצעת פעם בשבוע על ידי מדריך המקצועי, המלווה במספר מתנדבים, בחלקם קבועים. עיקר תפקידם של המתנדבים לסייע לנערים להתגבר על הקשיים הפיזיים והמנטליים הכרוכים ברכיבה, בהתחשב בעובדה שחלק מהנערים לא רכבו מעולם על אופניים ובוודאי לא לטווחים ארוכים.
שניים מהמתנדבים, רוכבים מקצועיים "משוגעים לדבר", גיבשו עבור הקבוצה שלנו תכנית רכיבה שנתית והם אחראים להוביל אותה.
הרכיבה המשותפת של נערים ובוגרים מעצימה את הערך המוסף של הרכיבה. המתנדבים מהווים דוגמא לרכיבה אחראית ונכונה ולאהבת הרכיבה. במהלך הרכיבות מתפתחים שיחות וקשר בלתי פורמלי בין הנערים והמתנדבים. העקביות של המתנדבים  והחוויות המשותפות שהם עוברים יחדיו יוצרות אחווה קבוצתית.

 
תחומים נוספים

אספנו קבוצה של אנשים איכותיים ומסורים התורמים מזמנם, קשריהם וכישוריהם כדי לסייע לעמותה ולפנימיה לגייס משאבים, לאתר מבנה חדש, לבנות אתר אינטרנט, להעלות תכנים לרשתות חברתיות, לכתוב/לערוך ניוזלטר, יועץ אירגוני, עורכי דין  ועוד.

תרמו לנו 

עיזרו להגשים את החזון 

heart_white.png
bottom of page