top of page
דארנא - צבעוני111 JPG.jpg

תודה על תרומתכם הנדיבה

,תורמים יקרים

בשם הנערים והצוות של דארנא, אנו מודים לכם מקרב לב על תרומתכם הנדיבה לביתנו. 

בזכותכם ובזכות אנשים שאיכפת להם, אנו מצליחים לסייע לנערים ולהעניק להם סביבה תומכת ויציבה והזדמנות לבנות את עתידם.

 

תודה שאתם חושבים עלינו, תודה על האמון שנתתם בנו. 

 

בכבוד רב, 

אודי גלברד, יו"ר הועד המנהל 

דארנא בית בטוח לנוער בסיכון (ע"ר)

bottom of page